Database Details

Back to QuickSet List

National Library CzechRepublic

Alternative Name:   Bibliografická báze a katalog Národní knihovny České republiky - NKC
Type:   Library
Description:   NKC is a database in ALEPH500. It comprises the records of the Czech National Bibliography being the electronic catalogue of NL collection herewith. As the catalogue, it covers nearly a half of National Library collection. 'Books in Print' like records were added in the middle of 2002.

NKC je báze v systému ALEPH500. Obsahuje záznamy České národní bibliografie a zároveň je elektronickým katalogem Národní knihovny ČR. Jako katalog zatím pokrývá jen část fondu NK. V polovině roku 2002 byly přidány záznamy dokumentů, jejichž vydání bylo ohlášeno Národní agentuře ISBN.
Library System:   ALEPH (Ex Libris)
Library Country:   Czech_Republic